درباره ما

شرکت مهراز سامان (سهامی خاص)

شرکت مهراز سامان با هدف مشارکت در توسعه و سازندگی کشور در تاریخ 1372/12/21 در اداره ثبت شرکت های شهرکرد به ثبت رسیده است و در طول دو دهه فعالیت مستمر، پروژه های عمرانی متعددی را در اقصی نقاط کشور بخصوص استان چهارمحال و بختیاری با موفقیت به اتمام رسانده که همواره از لحاظ کیفیت اجرا مورد تایید کارفرمایان محترم بوده است .

اعضای هیئت مدیره مهراز سامان
قدرت الله  جعفری سامانی
مدیرعامل

قدرت الله جعفری سامانی

رامین  خدادوستان
رئیس هیئت مدیره

رامین خدادوستان

بیژن  پاکمنش
نایب رئیس هیئت مدیره

بیژن پاکمنش

پروژه ها
ساختمان آموزشی 1006 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
ساختمان آموزشی 1006 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
	ساختمان آموزشی 1006 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
ساختمان آموزشی 1006 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه شبکه آبیاری سد سورک
پروژه مجتمع ماهیان سردآبی رفن
پروژه مجتمع ماهیان سردآبی رفن
پروژه مجتمع ماهیان سردآبی رفن
پروژه مجتمع ماهیان سردآبی رفن
پروژه مجتمع ماهیان سردآبی رفن
پروژه مجتمع ماهیان سردآبی رفن
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
	پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
پروژه خوابگاه خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
گواهینامه ها و رتبه ها
ارتباط با ما

ارائه شده در بیش از 20 کشور در سراسر دنیا، تمرکز اصلی ما، ساخت و ساز و انرژی های تجدید پذیر است، شعبه های ما در ایران:

  • مشهد
  • تهران
  • شیراز