(فارسی) Persian

English

(عربی) Arabic

تماس با ما

برای ارتباط با قسمت های مختلف سایت ، می توانید از لیست واحد ها ، قسمت مورد نظر را انتخاب کرده و برای آن پیامی ارسال کنید.

# نام قسمت آدرس تلفن فکس ایمیل
1 دفتر تهران خیابان آفریقا - خیابان فرزان غربی - شماره 80 - طبقه سوم - واحد 10 021-88653922 021-88653922 info@mehrazsaman.ir
2 دفتر اصفهان بلوار کشاورز – چهارراه مفتح – ساختمان افشار – طبقه 4 – واحد 15 , 16 37770917 -031 37770917 -031 info-es@mehrazsaman.ir
3 دفتر ثبتی شهرکرد - سامان - خیابان شهید جعفرزاده - روبروی شهرداری - مجتمع سیماش - طبقه دوم - واحد 2 5 -33527504 - 038 33521596 - 038 info-te@mehrazsaman.ir