(فارسی) Persian

English

(عربی) Arabic

سوابق اجرایی شرکت مهراز سامان
ردیف موضوع پروژه کارفرما
1 تکمیل کانال کابل 230کیلوولت اصفهان شرکت برق منطقه ای اصفهان
2 تأسیسات زیربنایی مجتمع پرورش ماهیان سردابی رفن سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
3 بازسازی ساختمان بانک صادرات شعبه سامان بانک صادرات
4 احداث سالن دبیرستان شهید بهشتی شهرکرد اداره کل نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
5 احداث خوابگاه دانشجویی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج دانشگاه آزاد
6 اجرای عملیات ساختمانی تکمیل کارهای باقیمانده پروژه کانال کابل 230 کیلو ولت اصفهان شرکت توزیع برق استان اصفهان
7 احداث ساختمان بانک صادرات شعبه کوهرنگ بانک صادرات
8 تخریب و نوسازی بانک ملی شعبه سعدی زنجان بانک ملی
9 تکمیل مدرسه شبانه روزی ملک آباد اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
10 توسعه زیرساختهای گردشگری حاشیه زاینده رود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان چهار محال و بختیاری
11 تخریب و بازسازی دبیرستان شهید بهشتی شهرکرد اداره کل نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
12 اجرای پروژه ساختمان شعبه و مسکونی بانک مسکن اندیمشک بانک مسکن
13 احداث ساختمان قانون تردد استان فارس سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
14 احداث سه واحد مخزن 5000 متر مکعبی شرکت آب و فاضلاب استان
15 احداث ساختمان قانون تردد استان خوزستان سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
16 مدرسة بيست كلاسة بهارآفرين شهركرد اداره کل نوسازی مدارس استان چهارمحال و بختیاری
17 استخر ايمني زميني و فونداسيون D.VOR فرودگاه شهركرد شرکت فرودگاه های کشور- فرودگاه شهرکرد
18 كالورت سد خاكي بيدكان شركت آب وخاك استان چهار محال و بختیاری
19 تصفيه خانه فاضلاب شهر سامان شرکت آب و فاضلاب استان چهار محال و بختیاری
20 اجرای عملیات ساخت ايستگاه پمپاژ و مخزن 1500 مترمکعبی شماره 1 عمان ساماني سازمان آب منطقه ای اصفهان
21 عملیات اجرای ساختمان اداري دخانيات استان چهار محال و بختیاری شرکت دخانیت ایران
22 ساختمان حمل و نقل و پايانه هاي استان چهارمحال و بختیاری سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور
23 واحدهاي صنعتي بلداجي شرکت شهرکهای صنعتی استان
24 اجراي بندهاي آبخيزداري گندمان جهاد سازندگی استان
25 ايستگاههاي پمپاژ 1و2 و مخزن و خط انتقال ماركده شرکت تعاونی زاگرس
26 اجراي مخازن و ايستگاههاي پمپاژ طرح كشاورزي كوثر بروجن شركت آب وخاك استان
27 ساختمانهاي اداري ، انبار، نگهباني ، مخزن ، پمپاژ و سالنهاي توليد طرحِ به جوجه شرکت تعاونی زاگرس
28 مخزن و ايستگاه پمپاژ بارده جهاد سازندگی استان
29 مخزن، خط انتقال و پمپاژ سورك تأسيسات آبگيري ، رسوبگير جهاد سازندگی استان